phúc 1phúc 2phúc 3

Tên: Trần Thị Kim Phúc

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 151,363