Quy trình làm việc sẽ áp dụng với từng đối tượng KOLs mà nhãn hàng muốn hợp tác. Với các Influencer và MicroKOLs việc nhận dự án và hợp tác sẽ nhanh hơn các tên tuổi lớn. Tuy nhiên, Bất kỳ KOLs nào cũng yêu cầu các nhãn hàng cung cấp đầy đủ thông tin về thương hiệu, nhãn hàng, sản phẩm và yêu cầu với KOLs.

Chỉ khi các thông tin về sản phẩm, nhãn hàng mà thương hiệu muốn KOLs PR được rõ ràng, minh bạch, Các KOLs mới phản hồi về vấn đề đồng ý hợp tác hoặc không.

Bước 01 : Gửi thông tin cụ thể về sản phẩm/ công ty/ và yêu cầu làm việc với KOLs

Bước 02 : Add số Zalo 0888 35 3335 và email tuvan@kols.com.vn để trao đổi thông tin chi tiết

Bước 03 : Tiến hành ký hợp đồng và thực thi