Thái Hải

Tên: Thái Hải

Lĩnh vực nghề nghiệp: GYM, Huấn luyện viên

Giới tính: Nam

Khu vực: Sài Gòn

Lượt follow fb: 19,012

Lượt follow YouTube:

Lượt follow instagram: