Tên: Tony Nguyễn

Lĩnh vực nghề nghiệp: Xe hơi

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 108,110