Lâm Mỹ Hạnh

Tên: Lâm Mỹ Hạnh

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 20,868