phạm trọng 1phạm trọng 3phạm trọng 2phạm trọng 4phạm trọng 5

Tên: Phạm Trọng Tiến

Lĩnh vực nghề nghiệp: Huấn luyện viên

Giới tính: Nam

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 34,954

Lượt follow YouTobe:

Lượt follow instagram:

  Vlogger Trương Diệu Linh