Trương Đỗ Đình Nguyên

Tên: Trương Đỗ Đình Nguyên

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu

Giới tính: Nam

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 67,254