sĩ 1sĩ 2sĩ 3sĩ 5sĩ 4

Tên: Sĩ Thanh

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ, người mẫu, diễn viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 698,040

Lượt follow YouTobe: 647N

Lượt follow instagram: 1,9M