Đỗ Thanh Tùng (Tùng Min)

Tên: Đỗ Thanh Tùng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 38,693

Lượt follow instagram: 3,9N