tùng 1tùng 3tùng 4tùng 5tùng 6

Tên: Hồ Lê Thanh Tùng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ, người mẫu

Giới tính: Nam

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 133,633

Lượt follow YouTube: 1,2N

Lượt follow instagram: 133K