Minh Hoàng

Tên: Minh Hoàng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu, Diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 73,530

Lượt follow YouTobe: 49N

Lượt follow instagram: 290