dương 1 1dương 2 1dương 3 1dương 4 1dương 5 1

Tên: Dương Văn Tuyên

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 47,115