Tên: Dương Văn Tuyên

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 47,115