Tên: Nguyễn Thanh Hải

Lĩnh vực nghề nghiệp: Xe hơi

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 4,795