nguyễn vũ hải 2nguyễn thanh hải 1nguyễn vũ hải 3nguyễn vũ hải 4

Tên: Nguyễn Thanh Hải

Lĩnh vực nghề nghiệp: Xe hơi

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 4,795