Tên: Bùi Thảo Phương

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu

Giới tính: Nữ

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 81,626

Lượt follow YouTobe:

Lượt follow instagram: