Trương Mỹ Nhân

Tên: Trương Mỹ Nhân

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu

Giới tính: Nữ

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 261,52

Lượt follow YouTobe: 104N

Lượt follow instagram: 233