Tên: Huy Nguyễn

Lĩnh vực nghề nghiệp: Xe hơi

Giới tính: Nam

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 68,295