Tên: Trang Lê

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 22,365