Đinh Thị Phương Thảo

Tên: Đinh Thị Phương Thảo

Lĩnh vực nghề nghiệp: Huấn luyện viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 95,541

Lượt follow YouTobe:

Lượt follow instagram: 58,6