Tên: Hana Giang Anh

Lĩnh vực nghề nghiệp: Huấn luyện viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 383,693

Lượt follow YouTobe: 825N

Lượt follow instagram: 290