Tên: Ted Roxy

Lĩnh vực nghề nghiệp: GYM, Huấn luyện viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 130,665

Lượt follow YouTube:

Lượt follow instagram: