Phương Nam

Tên: Phương Nam

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 47,810

Lượt follow YouTube:

Lượt follow instagram: 1180