giang 1giang 2giang 3

Tên: Giang ơi

Lĩnh vực nghề nghiệp: Blogger

Giới tính: Nữ

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 419,183

Lượt follow YouTobe: 1,1N

Lượt follow instagram: 372