Tên: Trang Lê

Lĩnh vực nghề nghiệp: GYM, Huấn luyện viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 227,255

Lượt follow YouTube: 67,8

Lượt follow instagram: 180