thắng 1thắng 2thắng 3thắng 4thắng 5

Tên: Trần Lê Ngọc Thắng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 97,941

Lượt follow YouTobe: 104N

Lượt follow instagram: 11,3K