top 50 ceo giau nhat

Top 50 CEO giàu nhất

Tổng tài sản ròng của Elon Musk
Tổng tài sản ròng của Jeff Bezos
Giá trị tài sản ròng của Larry Ellison
Giá trị tài sản ròng của Steve Ballmer
Giá trị tài sản ròng của Michael Dell
Tổng tài sản ròng của Phil Knight

Tổng tài sản ròng của Elon Musk

Tổng tài sản ròng của Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng của Larry Ellison

Giá trị tài sản ròng của Steve Ballmer

Giá trị tài sản ròng của Michael Dell

Tổng tài sản ròng của Phil Knight

Giá trị tài sản ròng của Mark Zuckerberg

Giá trị tài sản ròng của Jack Ma

Giá trị tài sản ròng của Eric Schmidt

Giá trị tài sản ròng của Rupert Murdoch

Giá trị tài sản ròng của Ernesto Bertarelli

Tổng tài sản ròng của Dhanin Chearavanont

Tổng tài sản ròng của Ananda Krishnan

Tổng tài sản ròng của Steve Jobs

Giá trị tài sản ròng của Charles Ergen

Tổng tài sản ròng của Galen Weston

Tổng tài sản ròng của Shahid Khan

Giá trị tài sản ròng của Xavier Niel

Giá trị tài sản ròng của Nicky Oppenheimer

Giá trị tài sản của Phạm Nhật Vượng

Tổng tài sản ròng của Tsai Wan-tsai

Giá trị tài sản ròng của Galen Weston Jr

Thánh AugustoTổng tài sản ròng của Elon Musk
Tổng tài sản ròng của Jeff Bezos
Giá trị tài sản ròng của Larry Ellison
Giá trị tài sản ròng của Steve Ballmer
Giá trị tài sản ròng của Michael Dell
Tổng tài sản ròng của Phil Knight

gia tri rong cua tom girardi Previous post Tổng tài sản ròng của Tom Girardi
top 50 nguoi choi khuc con cau giau nhat Next post Top 50 người chơi khúc côn cầu giàu nhất