Phương Trinh Jolie

Tên: Phương Trnh Jolie

Lĩnh vực nghề nghiệp: GYM, Diễn viên, ca sĩ

Giới tính: Nữ

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 344,248

Lượt follow YouTobe: 28,6N

Lượt follow instagram: 288K