77098436 2604202556363306 8146973715452657664 o

Nguyễn Bảo Hân

Nơi sống / làm việc:  Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/baohannguyen.helia/timeline?lst=100047546436714%3A100003207625389%3A1582622309

Năm sinh: 2000

Trong khi đó, bạn có thể sử dụng tính năng bảo mật và tình cảm, vui vẻ và thoải mái.

Sinh ra và tối đa với điện thoại Di Linh (Lâm Đồng), Bảo Hân, cho đến sự hài lòng, đáng yêu và quan trọng của bạn trong trò chơi điện tử.

Trang phục livestream của họ Đặc biệt Hân cho ăn bản chính bài  So Gone – Thử thách  là một phần của cô ấy.

Mới nhất, cô ấy hoàn toàn tung ra bản tóm tắt bài Tíc Tắc – Bray, từ trong một ngày của bài hát của Youtube. Hầu hết các cơ sở hạ tầng.

48396545 10213242557434679 8963409099630837760 o Previous post Mẫn Tiên
26168930 1023435907796754 5240761723996315401 n Next post Avin Lu