Tên: Lê Ngọc Kiểu Trinh

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 62,593