trinh 1trinh 2trinh 3

Tên: Lê Ngọc Kiểu Trinh

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 62,593

  Hồ Lê Thanh Tùng (Tùng Maru Uni5)