Tên: Huỳnh Thủy Triều

Lĩnh vực nghề nghiệp: Huấn luyện viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 66,065