gia tri tai san rong cua kevin owen

Giá trị tài sản ròng của Kevin Owen

Giá trị tài sản ròng và tiền lương của Kevin Owens: Kevin Owens là một đô vật chuyên nghiệp người Canada có giá trị tài sản ròng 3 triệu đô la. Kevin Owens sinh ra ở Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada vào tháng 5 năm 1984. Anh được huấn luyện bởi

Giá trị tài sản ròng và tiền lương của Kevin Owens: Kevin Owens là một đô vật chuyên nghiệp người Canada có giá trị tài sản ròng 3 triệu đô la. Kevin Owens sinh ra ở Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada vào tháng 5 năm 1984. Anh được huấn luyện bởi các đô vật bao gồm Carl Ouellet, Jacques Rougeau và Terry Taylor và ra mắt đấu vật chuyên nghiệp vào năm 2000. Anh cũng đã thi đấu dưới quyền của mình. tên khai sinh là Kevin Steen và đấu vật trong International Wrestling Syndicate, Combat Zone Wrestling, Pro Wrestling Guerilla, và Ring of Honor trước khi gia nhập WWE. Owens là Nhà vô địch Thế giới ROH cũng như Nhà vô địch ROH World Tag Team với El Generico (Sami Zayn). Anh ấy bắt đầu tham gia WWE với NXT, nơi anh ấy sẽ tổ chức Giải vô địch NXT. Kevin Owens ra mắt đội hình chính của WWE vào năm 2015. Anh ấy đã từng là Nhà vô địch WWE Universal cũng như là Nhà vô địch WWE Liên lục địa nhiều lần và Nhà vô địch WWE Hoa Kỳ nhiều lần.

© 2022 Tổng tài sản ròng của người nổi tiếng / Bảo lưu mọi quyền

Giá trị tài sản ròng và tiền lương của Kevin Owens: Kevin Owens là một đô vật chuyên nghiệp người Canada có giá trị tài sản ròng 3 triệu đô la. Kevin Owens sinh ra ở Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada vào tháng 5 năm 1984. Anh được huấn luyện bởi

gia tri rong cua kevin nealon Previous post Tổng tài sản ròng của Kevin Nealon
gia tri tai san rong cua kris jenner Next post Giá trị tài sản ròng của Kris Jenner