Giá trị tài sản ròng của Forrest Mars Jr

Giá trị tài sản ròng của Forrest Mars, Jr: Forrest Mars, Jr. là con trai cả của Forrest Mars Sr. và cháu trai của Frank C. Mars, người sáng lập công ty kẹo Mars, Incorporated của Mỹ, người có tài sản ròng trị giá 23,4 tỷ USD . Giá trị tài sản ròng của

Giá trị tài sản ròng của Forrest Mars, Jr: Forrest Mars, Jr. là con trai cả của Forrest Mars Sr. và cháu trai của Frank C. Mars, người sáng lập công ty kẹo Mars, Incorporated của Mỹ, người có tài sản ròng trị giá 23,4 tỷ USD . Giá trị tài sản ròng của Forrest Mars một phần nhờ vào cổ phần của anh ấy trong Công ty và các tài sản khác mà anh ấy sở hữu. Sinh ra ở Oak Park, Illinois, theo Tạp chí Forbes, Mars là người giàu thứ 52 trên thế giới, người giàu thứ 19 ở Mỹ và người giàu nhất ở Virginia.

Tài sản ròng của anh ấy được tích lũy thông qua gia đình nổi tiếng của Mars và công ty thực phẩm kẹo và đồ ăn nhẹ mà công ty này sở hữu, chịu trách nhiệm cho một số thương hiệu kẹo nổi tiếng nhất ở Mỹ. Chỉ một số viên kẹo rơi dưới chiếc ô của Mars, Inc. là MGiá trị tài sản ròng của Forrest Mars, Jr: Forrest Mars, Jr. là con trai cả của Forrest Mars Sr. và cháu trai của Frank C. Mars, người sáng lập công ty kẹo Mars, Incorporated của Mỹ, người có tài sản ròng trị giá 23,4 tỷ USD . Giá trị tài sản ròng của

Previous post Tổng tài sản ròng của Forrest Griffin
Next post Giá trị tài sản ròng của Gabby Douglas