Giá trị tài sản ròng của Exxon

Tổng tài sản ròng của Exxon là bao nhiêu? Giá trị tài sản ròng của Exxon là 350 tỷ USD. Exxon, hay Exxon Mobil, là một tập đoàn tập trung vào sản xuất khí đốt và điện thoại di động có trụ sở tại Irving, Texas. Công ty được thành lập vào năm

Tổng tài sản ròng của Exxon là bao nhiêu? Giá trị tài sản ròng của Exxon là 350 tỷ USD. Exxon, hay Exxon Mobil, là một tập đoàn tập trung vào sản xuất khí đốt và điện thoại di động có trụ sở tại Irving, Texas. Công ty được thành lập vào năm 1999, khi Exxon và Mobil được sáp nhập. Exxon, một công ty xăng, nhiên liệu diesel, sửa chữa ô tô và cửa hàng tiện lợi, được thành lập vào đầu những năm 70, là sự hợp nhất giữa ba công ty dầu mỏ nhỏ hơn đã có từ cuối những năm 1880. Nó hiện là công ty lớn nhất trong số các “siêu công ty dầu mỏ” và sản xuất 3,291 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đây cũng là công ty giao dịch công khai lớn nhất thế giới và là công ty lớn nhất thế giới dựa trên doanh thu. Exxon và Mobil ban đầu là một phần của cùng một công ty, John D. Rockefeller’s Standard Oil Trust, nhưng đã tách ra vào những năm 1890 để không độc quyền thị trường. Việc sáp nhập của họ vào năm 1998 là chưa từng có tiền lệ, vì điều đó có nghĩa là các công ty đã sáp nhập trước đó sẽ tái hợp nhất và hai công ty dầu mỏ lớn nhất sẽ trở thành một. Tập đoàn Exxon đã bị chỉ trích vì nhiều sự cố tràn dầu và sử dụng nhiều tàu chở dầu một thân để vận chuyển dầu thô hơn mười công ty dầu mỏ khác cộng lại. Công ty đã chịu trách nhiệm về vụ tràn dầu Exxon Valdez năm 1989 (11 triệu gallon), vụ tràn dầu Greenpoint, Brooklyn (17 đến 30 triệu gallon trong khoảng thời gian 100 năm), vụ tràn dầu trên sông Yellowstone năm 2011 (1000 thùng dầu) và vụ tràn dầu năm 2012 Sự cố tràn đường ống Baton Rouge (80.000 gallon).

 

© 2022 Tổng tài sản ròng của người nổi tiếng / Bảo lưu mọi quyền

Tổng tài sản ròng của Exxon là bao nhiêu? Giá trị tài sản ròng của Exxon là 350 tỷ USD. Exxon, hay Exxon Mobil, là một tập đoàn tập trung vào sản xuất khí đốt và điện thoại di động có trụ sở tại Irving, Texas. Công ty được thành lập vào năm

Previous post Giá trị tài sản ròng của Evan Seinfeld
Next post Giá trị tài sản ròng của Forrest Mars Jr