gia tri tai san cua tham phan kevin ross

Giá trị tài sản của Thẩm phán Kevin Ross

Giá trị tài sản ròng của Thẩm phán Kevin Ross: Thẩm phán Kevin Ross là cựu thẩm phán, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình thực tế có giá trị tài sản ròng 10 triệu đô la. Thẩm phán Kevin Ross sinh ra ở Los Angeles, California, và tốt nghiệp trường Cao

Giá trị tài sản ròng của Thẩm phán Kevin Ross: Thẩm phán Kevin Ross là cựu thẩm phán, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình thực tế có giá trị tài sản ròng 10 triệu đô la. Thẩm phán Kevin Ross sinh ra ở Los Angeles, California, và tốt nghiệp trường Cao đẳng Morehouse với bằng Khoa học Chính trị. Anh tiếp tục lấy bằng luật tại Trường Luật Tây Nam. Sau đó, anh trở thành luật sư của tòa án quận và nổi tiếng là một công tố viên cứng rắn, đặc biệt là liên quan đến bạo lực băng đảng và các tội liên quan đến ma túy. Anh đồng sáng lập The New Leaders, một tổ chức chuyên tạo cơ hội lãnh đạo cho thanh thiếu niên người Mỹ gốc Phi. Anh ấy bắt đầu viết các bài op-ed cho nhiều ấn phẩm khác nhau và tổ chức chương trình radio của riêng mình vào những năm 90. Ông được bầu vào Tòa Thượng thẩm Los Angeles và phục vụ trong bảy năm. Sau đó, anh ta bị cách chức vì tham gia một phi công chương trình truyền hình tòa án. Anh ra mắt chương trình trực tuyến của riêng mình, “The Kevin Ross Show”, và sau đó được mời dẫn chương trình “America’s Court with Judge Ross” vào năm 2010.

© 2022 Tổng tài sản ròng của người nổi tiếng / Bảo lưu mọi quyền

Giá trị tài sản ròng của Thẩm phán Kevin Ross: Thẩm phán Kevin Ross là cựu thẩm phán, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình thực tế có giá trị tài sản ròng 10 triệu đô la. Thẩm phán Kevin Ross sinh ra ở Los Angeles, California, và tốt nghiệp trường Cao

Previous post JP Morgan đã chi 1,5 tỷ đô la cho nghệ thuật trong suốt cuộc đời của mình – Và nó hiện nằm trong thư viện này
gia tri tai san rong cua katherine jackson Next post Giá trị tài sản ròng của Katherine Jackson