gia tri rong cua mahatma gandhi

Tổng tài sản ròng của Mahatma Gandhi

Giá trị tài sản ròng của Mahatma Gandhi: Mahatma Gandhi là một nhà lãnh đạo Ấn Độ có giá trị tài sản ròng là 1 đô la. Mahatma Gandhi sinh ra ở Porbandar, Kathiawar Agency, British India vào tháng 10 năm 1869 và qua đời vào tháng 1 năm

Giá trị tài sản ròng của Mahatma Gandhi: Mahatma Gandhi là một nhà lãnh đạo Ấn Độ có giá trị tài sản ròng là 1 đô la. Mahatma Gandhi sinh ra ở Porbandar, Kathiawar Agency, British India vào tháng 10 năm 1869 và qua đời vào tháng 1 năm 1948.

Ông là người lãnh đạo phong trào độc lập của Ấn Độ ở Ấn Độ do Anh cai trị và sử dụng phương thức bất tuân dân sự bất bạo động. Ông đã lãnh đạo đất nước giành độc lập và truyền cảm hứng cho các phong trào dân quyền và tự do trên khắp thế giới. Ông làm luật sư người nước ngoài ở Nam Phi và sau đó trở về Ấn Độ, nơi ông đảm nhận vai trò lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ. Ông đã lãnh đạo người da đỏ trong Tháng ba muối Dandi vào năm 1930 để thách thức thuế muối do Anh áp đặt. Gandhi cũng lãnh đạo người Ấn Độ trong phong trào Thoát khỏi Ấn Độ vào năm 1942.

ElliottGiá trị tài sản ròng của Mahatma Gandhi: Mahatma Gandhi là một nhà lãnh đạo Ấn Độ có giá trị tài sản ròng là 1 đô la. Mahatma Gandhi sinh ra ở Porbandar, Kathiawar Agency, British India vào tháng 10 năm 1869 và qua đời vào tháng 1 năm

gia tri tai san rong cua madonna Previous post Giá trị tài sản ròng của Madonna
gia tri tai san rong cua marilyn denis Next post Giá trị tài sản ròng của Marilyn Denis