Đỗ Chí Tông

Tên: Đỗ Chí Tông

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu, Diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 18,120

Lượt follow YouTube:

Lượt follow instagram: