Tên: Trần Thị Kim Phúc

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 151,363

 

(Visited 1 times, 1 visits today)