Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp

Cơ bản

gói cơ bản dành cho KOLs muốn listing trên website của chúng tôi

đ 1 triệu
  • Landingpage chuyên nghiệp
  • Profile PDF 10 trang
  • Listing website miễn phí

Chuyên nghiệp

Dành cho KOLs muốn một gói hình ảnh trọn gói chuyên nghiệp

đ 3 triệu
  • Toàn bội gói cơ bản
  • Chụp ảnh 20 ảnh
  • Chỉnh sửa ảnh miễn phí

VIP

Toàn bộ dịch vụ giúp KOLs nổi tiếng kết hợp các nhãn hàng

đ 10 triệu
  • Toàn bộ gói chuyên nghiệp
  • Video giới thiệu bản thân
  • Giới thiệu Agency
Screenshot 102
thuonghieu