Xin chào, tôi là Tran Mymy

Tôi là một người mẫu, ngoài ra tôi còn là một diễn viên không chuyên và là một MC.