Tên: Giang ơi

Lĩnh vực nghề nghiệp: Blogger

Giới tính: Nữ

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 419,183

Lượt follow YouTobe: 1,1N

Lượt follow instagram: 372

(Visited 1 times, 1 visits today)