Tên: Nguyễn Thanh Hằng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Người mẫu

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 23,265

 

(Visited 3 times, 1 visits today)