Tên: Duy Minh Tăng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Diễn viên, Ca sĩ

Giới tính: Nam

Khu vực: Tp.HCM

Lượt follow fb: 95,642

Lượt follow YouTobe:

Lượt follow instagram:3647

(Visited 7 times, 1 visits today)