Tên: Sĩ Thanh

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ, người mẫu, diễn viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 698,040

Lượt follow YouTobe: 647N

Lượt follow instagram: 1,9M

(Visited 3 times, 1 visits today)