Tên: Đỗ Thanh Tùng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: HCM

Lượt follow fb: 38,693

Lượt follow instagram: 3,9N

(Visited 1 times, 1 visits today)