Tên: Phan Thị Hoàng Thiên Lĩnh vực nghề nghiệp: MC, Mẫu ảnh Giới tính: Nữ Khu...