Tên: Nhật Lê

Lĩnh vực nghề nghiệp: Ca sĩ, GYM

Giới tính: Nữ

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 383,693

Lượt follow instagram: 239K

(Visited 4 times, 1 visits today)